او ادامه داد: تعاریف متفاوتی درباره فقر ارائه می‌شود و کشورها به‌طور معمول تعریفی ملی از فقر دارند بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نیز گزارشاتی تهیه و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. میدری اضافه کرد: برنامه‌ای در سال جاری به اجرا درآمد تا مستمری برای خانوار چهارنفره با احتساب یارانه به ۶۹۰‌هزار تومان برسد که نزدیک به حداقل دستمزد است.

او یادآور شد: اگر رقم یاد شده به رقم حداقل دستمزد نزدیک شود، انگیزه کار از بین می‌رود، باید سعی کنیم حداقل دستمزد را افزایش داده تا نرخ حداقل معیشت را نیز بتوانیم بالا ببریم. به گفته او، به‌طور عام دولت‌ها فاقد سیستم تشخیص قوی برای شناسایی نیازمند از غیر نیازمند بودند که از سال ۸۱ با صدور کارت ملی و تعریف کدملی، اطلاعات مختلفی روی آن قرار گرفت و امکان تشخیص را بالا برد.  میدری با بیان اینکه علت دیگر این است که بلندگویی که این مساله را در کشور بگوید و پیگیری کند وجود ندارد، گفت: شان شورای عالی رفاه این است دستگاه‌ها که دور هم جمع می‌شوند، مراقب باشند، گروه‌های آسیب‌پذیر فراموش نشوند.  معاون رفاه اجتماعی با بیان اینکه علت دیگر، اجرایی نشدن قانون همپوشانی بین دستگاه‌ها است، افزود: افرادی را داشتیم که از چند نهاد، مستمری دریافت می‌کردند که در حال رفع آن هستیم.  وی افزود: در حال حاضر ۲/ ۲ میلیون خانوار مستمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت می‌کنند.