رحمانی‌فضلی همچنین درباره روزی که به نام بزرگداشت کوروش در افکار عمومی مطرح است، گفت: این روز می‌توانست به مساله‌ای بزرگ در کشور تبدیل شود، ۶ میلیون مخاطب در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد و من در آن جلسه عنوان کردم که تمام مسوولیت این روز را برعهده می‌گیرم که با مراقبت‌های لازم مراسم برگزار شد. وزیر کشور با بیان اینکه این موضوع در هیات دولت نیز مطرح شده و رئیس‌جمهوری دستور دادند تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شود، یادآوری کرد: از سال آینده باید روز کوروش را مدیریت کنیم و باید توجه داشت موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست و علامه طباطبایی نیز معتقد بودند که ذوالقرنین کوروش است البته مشکل ما کوروش نیست بلکه معاندینی است که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند.