بر اساس گزارش «ایرنا» مرتضوی گفت که درخصوص شکایت جدید عبدالحسین روح‌الامینی هیچ‌گونه وقت رسیدگی به اینجانب و وکیل بنده ابلاغ نشده است. او ادامه داد: رضا جعفری وکیل اینجانب به همراه لایحه به دادگاه مراجعه کرد، اما رئیس محترم دادگاه از پذیرش لایحه خودداری کرد. از سوی دیگر میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی در گفت‌و‌گو با «ایلنا» گفت: به‌نظر می‌رسد این اقدامات برای اطاله دادرسی باشد.

حاضر نشدن بقایی در چهارمین جلسه دادگاه

خبر دیگر آنکه حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم نیز دیروز در جلسه دادگاهش حاضر نشد. عادل حیدری وکیل حمیدبقایی در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته بود که موکلم در چهارمین جلسه دادگاه در شعبه ١٠٥٧ دادسرای کارکنان دولت حاضر نمی‌شود.