عبدالله ناصری با بیان اینکه قصدمان از عدم حضور در شورای عالی سیاست‌گذاری، از بین بردن سوءتفاهمات بود تأکید کرد: محدودیتی برای فعالیت ما در شورای عالی وجود نداشت. من به همراه محمدرضا خاتمی در شورای بالادستی که همان شورای مشورتی است، حضور داریم و اگر رئیس دولت اصلاحات بخواهد عضو حقیقی شورای عالی سیاست‌گذاری خواهیم شد.