او در پیام خود برای همه دست‌اندرکاران این سازمان عظیم که خادم بخش بزرگی از جامعه است، آرزوی توفیق در ارائه خدمت بهتر و بیشتر کرد. در روزهای گذشته اعضای جدید هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شدند و فروزنده نیز جز این  افراد بود.