جابری‌انصاری در گفت‌وگو با «تابناک» با بیان اینکه ما با روسیه توافق داریم، گفت: «این به این معنی نیست که در تمامی جزئیات و مسائل یک دیدگاه داشته باشیم، حتما اختلافی هم هست. این اختلافات درخصوص برخی مسائل از اول بوده و بعد از این هم خواهد بود. به هر حال واقعیت این است که ما و روسیه همپوشانی سیاست‌ها و منافع با یکدیگر پیدا کرده‌ایم، نه به شکل مطلق، بلکه در یک حوزه‌ها و در یک جنبه‌هایی و معمولا روابط بین‌المللی هم همین است.»

او ادامه داد: «در روابط بین‌المللی که بررسی کنیم، می‌بینیم که یک انطباق کامل تقریبا بین اکثر بازیگران وجود ندارد یا اینکه خیلی کم محقق می‌شود؛ این مساله هم بیشتر ذهنی است. در دنیای واقعیت یک همپوشانی‌هایی ایجاد می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که ما در روند (مذاکرات) آستانه چنین همپوشانی‌هایی داشته باشیم، اگر چه برخی اختلاف‌نظرها را هم داریم.»

جابری‌انصاری همچنین ابراز کرد که ایران همیشه تلاش کرده تا در یک مسیر مشترک در آستانه روی حداقل‌هایی که با روسیه مشترک است، حرکت کند. او در این ارتباط افزود: «ما روی یک موضوع مشترک هستیم که آن هم رویارویی موثر با تروریسم است. در چند سال گذشته مبتنی بر این مساله ما اقدامات مشترک و هدف‌گیری‌های مشترک داشته‌ایم. در مذاکرات آستانه هم در سطح سیاسی این موضوع را به‌عنوان یک موضع مشترک دنبال خواهیم کرد.»

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در موضوع حل سیاسی بحران بازهم موضع ما با روسیه یکسان است، ابراز کرد: «با همراهی روسیه و ترکیه تلاش می‌کنیم این موضع مشترک را حداکثرسازی کنیم. اما این به آن معنا نیست که ما در همه جزئیات مثل هم فکر می‌کنیم، رویکردهای مشترک و سیاست‌های مشترک داریم؛ در حوزه‌هایی هم به‌ویژه در سطح تاکتیک‌ها دائما باهم اختلافاتی داریم. در سطح هدف‌گیری‌های استراتژیک گرچه تفاوت‌هایی هست، اما همپوشانی بیشتری بین ما وجود دارد.»

جابری‌انصاری ادامه داد: «تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که نقاط اشتراک را حداکثرسازی کند و حتی با ترکیه که در زمینه هدف‌گیری‌های استراتژیک در موضوع سوریه در نقطه مخالف ما طی چند سال گذشته بود، سعی کرده‌ایم حوزه‌های مشترک تعریف و ایجاد کنیم و پس از آن گسترش دهیم. این خلاصه سیاست جمهوری اسلامی ایران در آستانه است.»

انصاری مغز سیاست ایران در آستانه را تثبیت نقاط مشترک با روسیه و ارتقای آن، ایجاد نقاط جدید و مشترک با ترکیه، ارتقا و افزایش آن در یک بستر سه‌گانه و مثلثی دانست و گفت: «به‌دلیل تناقض منافع، مصالح و رویکردها یا عدم اشتراک‌ها در برخی جنبه‌ها، کار سختی از این حیث پیش روی جمهوری اسلامی ایران است؛ ولی راه بهتری هم سراغ نداریم.»

معاون ظریف در پاسخ به این سوال که اشتراک نظر ایران با ترکیه و سوریه پیرامون یکپارچگی، نظام و آینده سیاسی سوریه تا چه میزان است، افزود: «اصل ثابتی که در روند آستانه وجود دارد و در مقدمه تمام اسناد ما تکرار می‌شود و جزو اصول ثابت و پایه شرکای آستانه محسوب می‌شود، «حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی سوریه و عدم تجزیه این کشور» است. این موضوع به‌عنوان یک اصل ثابت هست. در ترجمه عملیاتی نوع عملکردها ثابت می‌کند که هر کشوری تا چه میزان به این اصل پایبند است.»

جابری‌انصاری ادامه داد: «تلاشی که داریم انجام می‌دهیم این است که اصولی را ثابت و مبنای حرکت قرار دهیم که تبدیل به حوزه مشترک بشود. یک اصل این است که دیگران نباید برای ملت سوریه تعیین تکلیف کنند؛ این اصلی است که جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال آن است پیرامونش اجماع‌سازی بکند هم در روند آستانه و هم خارج از آستانه با بازیگران دیگر.»