صالحی افزود: «با توجه به اینکه در موضوع هسته‌ای طرف مقابل ممکن بود عهدشکنی کند، پیش‌بینی‌هایی را برای برگشت‌پذیری کرده بودیم. ما با خوش‌باوری در مذاکره شرکت نکرده بودیم.» وی برجام را برای همه طرف‌ها مفید دانست و تاکید کرد: «این برنامه برای ما، برای جامعه بین‌المللی و هم برای استحکام بخشیدن به ان‌پی‌تی مهم است.» رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: «اگر برجام به هم بخورد هیچ کنوانسیونی نمی‌تواند از استحکام لازم برخوردار باشد. امیدواریم این اتفاق پیش نیاید؛ ولی اگر برجام به هم بخورد ما آنها را حیرت‌زده خواهیم کرد.»