به گزارش پایگاه خبری «پودروبنی»، رشید عالم اف افزود: «مساله اصلی فقط درباره زمان عضویت و زمان اتخاذ تصمیم سران کشورها در این زمینه است.» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ادامه داد: «این سازمان برنامه‌ای برای افزایش اعضا ندارد؛ اما درخواست‌ها را بررسی می‌کند‌ و با فراهم شدن شرایط لازم، گام‌های بعدی در این زمینه برداشته می‌شود.» در اجلاس ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در تاشکند، عضویت هند و پاکستان در این سازمان را بررسی کردند و امسال در جریان اجلاس سران این سازمان در آستانه، عضویت هر دو کشور پذیرفته شد.  دبیر کل سازمان همکاری شانگهای گفت: «چند کشور دیگر از جمله افغانستان و ایران نیز درخواست عضویت در این را سازمان کردند و مساله اصلی در این زمینه اتفاق آرای کشورهای عضو است.»