به گزارش «دنیای اقتصاد» بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این جلسه به ارائه گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت و تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی یک صندوق توسعه‌ای است که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، تولیدی و صنعتی را در قالب اعطای تسهیلات و ارائه ۲۱ خدمت دنبال می‌کند.وی افزود: درهمین حال پارک‌های علم و فناوری، «هاب» صندوق نوآوری و شکوفایی در هر استان برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و جمع مصوبات صندوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، سه برابر جمع اعتبارات همان شرکت‌ها بوده است.وزیر علوم نیز در این جلسه تاکید کرد: مجموع گزارش‌های منتشرشده از صندوق نوآوری و شکوفایی نشان‌دهنده روند مناسب و سریع این صندوق برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. دکتر منصور غلامی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های معاونت علمی این وزارتخانه هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید بهره‌گیری کرد، ادامه داد: به دور از موازی‌کاری و تقابل، با برنامه‌ریزی و ایجاد هم‌افزایی باید تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان را سرعت بخشید.