رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین درباره سفرهای استانی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم گفت: کمیته‌ای برای بررسی نقاط قوت و ضعف سفرهای استانی دولت یازدهم تشکیل شده است. او افزود: این کمیته بررسی‌های لازم را انجام داده و به پیشرفت خوبی هم رسیده؛ بنابراین قرار است جمع‌بندی حاصل‌شده را به رئیس‌جمهور ارائه کند.