او در گفت‌وگو با «ایلنا» نیز گفت: انتظار داریم موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد در مجموعه نهاد‌های ذی‌ربط حل شود. باید با این مساله مواجهه اصولی داشته باشیم که این‌گونه رویه‌‌ها فراگیر نشود. او همچنین افزود: شورای نگهبان با تفسیری که انجام می‌دهد خود را در این مورد صالح می‌داند و طبق اصل چهارم قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا قانونی را که ۲۱ سال پیش تصویب و تایید شده است، می‌تواند بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان می‌تواند از نظر خود برگردد. مولاوردی با بیان اینکه از نظر ماهوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای این مساله داریم، گفت: در شرایطی که منطقه ما درگیر مسائل زیادی است و شرایط منطقه‌ای مانند بشکه باروت می‌ماند، نیازمند یک انسجام و همبستگی ملی هستیم. باید دید این نظرات تا چه حد این امر را محقق می‌کند.