به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۶/  ۷/  ۱۳۹۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵ - آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را تصویب کرد.

پس از آنکه بیمه مرکزی نرخ حق بیمه پایه هر یک از انواع وسایل نقلیه را به‌عنوان نرخ نامه حق‌بیمه به شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد داد، حق بیمه پایه محاسبه و به بیمه‌گر ابلاغ می‌شود که بیمه‌گر و نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را اجرا و در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

طبق آیین‌نامه ابلاغی دولت حق بیمه پایه برخی از وسایل نقلیه به ترتیب ذیل افزایش می‌یابد: وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس و تاکسی و مسافرکش شخصی درون شهری ۱۰ درصد - وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری ۲۰ درصد - وسایل نقلیه ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل ۲۵ درصد - وسایل نقلیه ویژه حمل مواد منفجره و خطرناک ۵۰ درصد - وسایل نقلیه مورد استفاده در تعلیم و آزمون رانندگی ۱۵ درصد - وسایل نقلیه که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند ۵۰ درصد - موتورسیکلت‌هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند ۳۰ درصد - وسایل نقلیه‌ای که حسب مقررات، ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند ۵درصد - وسایل نقلیه‌ای که مجاز به اتصال یدک اضافی باشند بابت اتصال هر یدک اضافی ۱۵ درصد - وسایل نقلیه‌ای که بیش از ۱۵ سال از ساخت آنها گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال ۲ درصد (حداکثر ۲۰ درصد)- وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر ۳۰ درصد)- وسایل نقلیه‌ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت‌شده باشند به ازای هر تخلف حادثه ساز ثبت شده در دوره اعتبار بیمه‌نامه قبلی نیم درصد (حداکثر تا ۳ درصد).

همچنین وسایل نقلیه‌ای که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند مشمول ۵ درصد تخفیف حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن مشمول ۵۰ درصد تخفیف حق بیمه پایه و وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن وفق آیین‌نامه موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون دارای گواهینامه معتبر طی دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد مشمول ۱۰ درصد تخفیف حق بیمه‌های پایه هستند. درعین حال درصد تخفیف عدم خسارت آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، کاهش می‌یابد. در خسارات مالی یک بار ۲۰واحد، دوبار ۳۰واحد و سه بار و بیشتر ۴۰ واحد از میزان تخفیفات کاهش می‌یابد. در خسارت‌های بدنی یک بار تصادف ۳۰ واحد، دو بار تصادف ۷۰ واحد و سه بار و بیشتر ۱۰۰ واحد تخفیفات کاهش می‌یابد.