طاهر موهبتی در همایش سراسری بازنگری و تدوین برنامه عملیاتی سازمان بیمه سلامت افزود: «خزانه بودجه من و شماست، خزانه اسرائیل نیست که اینگونه هزینه می‌کنیم.» او با تاکید بر اجرایی و پایش شدن برنامه‌های عملیاتی گفت: «در حال‌‌حاضر خرید راهبردی، راهنمای بالینی و نظام ارجاع هیچ‌کدام عملا اجرا نمی‌شود.» موهبتی ادامه داد: «اگر قرار به اجرا نشدن برنامه‌های عملیاتی است پس چرا به‌عنوان یک سازمان فعالیت می‌کنیم؛ ما تنها واسطه‌ای شدیم که پول را از دولت برمی‌داریم و برای ٤٠ میلیون نفر هزینه بیمه پرداخت می‌کنیم.»

مدیرعامل بیمه سلامت ایران تاکید کرد: «باید رویکرد خود را عوض کنیم و به سمت چیزهایی برویم که به آن اعتقاد داریم.» موهبتی با بیان اینکه ۷۰ تا ٨٠ درصد برنامه‌های استراتژیک در دنیا اصولا محقق نمی‌شوند، گفت: «۴۰ سال است ادبیات صیانت از بیمه‌شدگان یا حفاظت مالی از مردم در حوزه سلامت در کشور وجود دارد، میلیون‌ها برنامه به همین منظور نوشته شده اما معمولا بسیاری از این برنامه‌ها محقق نمی‌شود.»