شاکرمی افزود: «در این پرونده متصدیان چند دفترخانه در تهران و شهریار به علاوه یک نفر کارمند بانک و تعدادی جاعل حرفه‌ای و سابقه‌دار دست داشته‌اند که البته موفق به اقدام برای برداشت غیرقانونی ۱۱۰ میلیارد تومان از حساب پس‌انداز در یکی از بانک‌های کرج نشده و دستگیر شده‌اند.» دادستان کرج گفت: «پس از تهیه وکالتنامه‌های جعلی حق برداشت حساب، جاعلان به شعبه‌ای از بانک مورد نظر در تهران مراجعه و با سفارش تلفنی فردی که کارمند بانک دیگری بوده و سپس مراجعه حضوری او، خواهان دریافت پول به‌عنوان موکلان رسمی و قانونی شخص صاحب حساب می‌شوند که پس از تماس تلفنی رئیس شعبه با بانک اصلی در کرج مشخص می‌شود چنین وکالتنامه‌هایی هرگز اعطا نشده است.» شاکرمی تصریح کرد: «پس از اطلاع شعبه ۲۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج از موضوع با هماهنگی و اقدام نیروی انتظامی دو نفر از جاعلان در محل بانک دستگیر و پس از انجام تحقیقات، دیگر عوامل مرتبط با این جعل نیز دستگیر می‌شوند.»