یک رئیس بانک محلی که خواست نامش فاش نشود،گفت بانک مرکزی عربستان لیستی تهیه کرده و تعداد حساب‌های مسدودشده البته رو به افزایش است. این رئیس بانک بدون نام بردن از شخص یا شرکت خاصی که حسابش مسدود شده باشد، گفت این حساب‌ها شامل اشخاص و شرکت‌هایی است که هم نامشان در لیست بانک مرکزی بوده و هم نبوده است. وی تاکید کرد اگر این حساب‌ها برای مدت طولانی مسدود بمانند، روزانه ضرر هنگفتی به معاملات تجاری و حتی پرداخت حقوق کارمندان شرکت‌ها وارد می‌آید. دولت عربستان با تشکیل یک کمیته جدید به ریاست «محمد بن سلمان» ولیعهد، ۱۱ شاهزاده و ۳۰ مقام و وزیر سابق را به اتهام مبارزه با فساد بازداشت کرده است.