سردار رمضان شریف در ادامه گفت: اگر مجموعه سپاه را به اعتبار حوزه دفاعی و نظامی نگاه کنیم، هیچ ارتباطی بین وضع تحریم‌ها و در تنگنا و فشار قرار گرفتن مجموعه سپاه در حوزه نظامی و دفاعی وجود ندارد. شریف درخصوص فعالیت‌های اقتصادی سپاه با بیان اینکه من ترجمه فعالیت‌های سپاه در عرصه سازندگی به فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌پسندم و سپاه هیچ‌گونه نگاه کاسبکارانه در خدمت‌رسانی به مردم ندارد، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند سایر ارتش‌های بزرگ کشورهای دنیا در زمان صلح، به بازسازی در حوزه سازندگی و عمرانی کشور کمک می‌کند. او قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) سپاه را یکی از برگ‌های برنده جمهوری اسلامی خواند. او همچنین درباره شائبه فعالیت‌های سیاسی سپاه گفت: به نظر می‌رسد در این باره یک ترس ساختگی و غیرواقعی القا شده است. تلاش و ایستادگی سپاه برابر توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن و نقشه نفوذ آن را نباید دخالت در انتخابات تعبیر کرد.