معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در این دیدار گفت: وضعیت آب در کشور ما مطلوب نیست و هر سال هم بدتر می‌شود؛ مساله آب برای ما مشکلاتی به وجود آورده است؛ دلیل بسیاری از مهاجرت‌ها شده و در بعضی موارد برای اشتغال هم مشکلاتی به‌وجود آورده است. اگر همین امروز برای مساله آب در کشور اقدامی نکنیم، فردا خیلی دیر است و مشکلات ما بیشتر می‌شوند.

عراقچی بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی در مساله آب تاکید کرد و گفت: قدم اول در مدیریت آب در کشور افزایش آگاهی‌بخشی هم به عموم مردم و هم مسوولان و سیاست‌گذاران در مورد موضوع آب است.معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه از ایجاد بخشی به‌عنوان دیپلماسی آب در وزارت خارجه تحت‌نظر همین معاونت برای حل موضوع آب با همسایگان خبر داد.عراقچی با مثبت خواندن همکاری با طرف هلندی و اعلام آمادگی برای همکاری و استفاده از نتایج تحقیقات گفت: پیشنهاد من این است که شما ضمن تحقیق روی وضعیت ایران، وضعیت افغانستان را هم مطالعه کنید تا بتوانیم با پیوند تحقیقات مشترک بین دو کشور، راه‌حل‌هایی برای این موضوع پیدا کنیم.  مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ادامه برنامه‌های خود پیرامون آب مجازی، طرحی را با عنوان تعیین الگوی کشت بهینه در حوزه دریاچه ارومیه با استفاده از رد پای آب مجازی با همکاری دانشگاهی در هلند در دست انجام دارد.