وی با اشاره به افزوده شدن شاخص مربوط به انتخاب وزیر علوم از بین روسای دانشگاه‌ها تصریح کرد: براساس این شاخص، به‌رغم سوابقم در دانشگاه، مجلس و کابینه دولت، از معرفی به‌عنوان وزیر جا ماندم.