در این دستور اداری آمده است: «برابر ماده ۳ تفاهم‌نامه شعب ۸ و ۲ تهران بزرگ به ترتیب واقع در محدوده شرق و غرب تهران به‌عنوان شعب منتخب جهت ارسال لیست و حق بیمه کارگاه‌های فعال در حوزه مطبوعات به‌صورت متمرکز تعیین می‌شوند؛ در عین حال درخصوص سایر ادارات کل استان‌ها، انتخاب شعبه متمرکز براساس درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و توافق با اداره کل تامین اجتماعی استان مطابق با ضوابط این دستور اداری بلامانع است. برابر ماده ۴ تفاهم‌نامه نظر به اینکه ماهیت کار مطبوعات به‌گونه‌ای است که برخی از کارکنان آنها باید در بیرون از محل کارگاه اصلی فعالیت کنند بنابراین درخصوص افراد یادشده احراز رابطه مزدبگیری صرفا منوط به حضور مستمر در محل کار نبوده و ارائه مستندات از قبیل قرارداد همکاری فی‌مابین، فیش حقوقی، لیست‌های بیمه‌ای کارکنان و... تحویل آن به‌صورت متفقا یا مشترکا در زمان مراجعه بازرس به کارگاه به‌عنوان سند و تاییدیه اشتغال به کار آنان محسوب می‌شود.»