البته در همان زمان پیش‌بینی می‌کردیم که بعضی‌ها در داخل مجلس راهشان را از ما جدا کنند ولی توقع نداشتیم کسانی که با برند «امید» وارد مجلس شدند، رودرروی ما قرار بگیرند. وی افزود: کسانی که در لیست امید بودند و موفقیتشان به‌دلیل حضور در لیست امید بود، وقتی به مجلس آمدند به بهانه آنچه آنها تندروی فراکسیون امید عنوان کردند از ما جدا شدند درحالی‌که شعار اصلی ما در انتخابات و در مجلس دهم امید، آرامش و رونق اقتصادی بود و هیچگاه به دنبال تندروی نبوده‌ایم و این افراد به همین بهانه بی‌ربط از فراکسیون امید جدا شدند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: برخی از نمایندگان هستند که وقتی به حوزه انتخابیه‌شان می‌روند اصلاح‌طلب می‌شوند و وقتی در صحن مجلس هستند غیر‌امیدی. آن هم به‌دلیل ترس از رد صلاحیت احتمالی در انتخابات‌های آینده و برخی ملاحظات امنیتی.