او با بیان اینکه آنها هر کسی را که اراده کنند می‌توانند ببینند، گفت: واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مدنظر شما در حصر نیستند. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی همچنین گفت: اخیرا آقای کروبی درخواست کرد که آقای دوستی را ببیند و انجام شد.

بارزانی به نصیحت‌ها گوش نکرد

شمخانی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران با رئیس اقلیم کردستان تاکید کرد: از قبل به بارزانی نصیحت شد که این کار به نفع ملت کرد و حتی شخص شما نیست که ادامه دهید اما متاسفانه آقای بارزانی گوش نکرد و منجر به انشقاق در مردم کرد شد و چاره‌ای ندارد جز اینکه حاکمیت اقلیم کردستان را که از نظر زمانی هم پایان یافته است، تحویل بدهد.