کمال دهقانی افزود: «سومین گزارش ۶ ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز چهارشنبه (۱۰ آبان) در مجلس قرائت خواهد شد. بعد از قرائت گزارش، عراقچی معاون وزیر خارجه و نمایندگان مخالف و موافق گزارش به ایراد سخن می‌پردازند.» وی گفت که در این گزارش موارد متعددی همچون نقض برجام ذکر شده است. همچنین اشاراتی به اقدامات آمریکا در این باره همچون اظهارات ترامپ نیز شده است.