دلیل افزایش چشمگیر این دو گروه خوراکی، نامتوازنی عرضه از یکسو و افزایش قیمت نهاده‌های تولید از سوی دیگر عنوان شده است. البته به نظر می‌رسد جو روانی ایجاد شده به دلیل کاهش عرضه بر رشد قیمت این دو گروه غذایی پرمصرف بیشتر موثر بوده است.

بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۵ آبان ماه را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۶ گروه غذایی افزایش، یک گروه غذایی کاهش و ۴ گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۵ آبان ماه سال جاری، از میان ۶ گروه مواد غذایی که تورم مثبت داشته‌اند، بیشترین تورم هفتگی به دو گروه «تخم مرغ» و «گوشت مرغ» اختصاص داشت که به نسبت هفته قبل خود افزایش قیمت آنها چشمگیر و ۱/ ۱۵ درصد بوده است. مسوولان رشد قیمت تخم مرغ در ۱۰ روز اخیر را به دلیل نامتوازنی عرضه در استان‌ها و شرایط روانی کمبود در بازار می‌دانند. البته افزایش قیمت دلار در تابستان بر افزایش قیمت نهاده‌های تولید بی‌تاثیر نبوده است. هرچند به گفته کارشناسان این افزایش قیمت نمی‌تواند تاثیر ۱۵ درصدی بر قیمت مرغ و تخم مرغ داشته باشد و به‌نظر می‌رسد جو روانی ایجاد شده و عدم کنترل بازار بر تورم مثبت این دو گروه پرتقاضا موثر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۵ آبان سال جاری، قیمت متوسط هر کیلو گوشت مرغ ۷ هزار و ۱۸۷ تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شده است که هر دو، رشد هفتگی ۱/ ۱۵ درصدی را ثبت کرده‌اند.

البته در هفته مذکور، گروه‌های «سبزی‌های تازه»، «میوه‌های تازه»، «گوشت قرمز» و «چای» با رشد قیمتی مواجه بوده‌اند که به ترتیب تورم ۶/ ۳، ۴/ ۱، ۱/ ۱ و ۲/ ۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

از سوی دیگر، براساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی در شهر تهران، در میان یازده گروه موادغذایی، تنها گروه قند و شکر با تورم هفتگی منفی مواجه بوده است. در گروه قند و شکر قیمت قند به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که به نسبت هفته قبل ۱/ ۰ درصد افت هفتگی را تجربه کرد، اما قیمت شکر در ۳ هزار و ۲۴۰ تومان ثابت بود و نوسان قیمتی را ثبت نکرده است. به این ترتیب برآیند این دو قلم سبب افت قیمتی ۱/ ۰ درصدی در گروه قند و شکر شده است.  براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۵ آبان ماه، متوسط قیمت ۴ گروه لبنیات، برنج، حبوب و روغن نباتی بدون تغییر بوده است.

آنالیز ماهانه

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به ۵ آبان بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان ۱۱ گروه غذایی، ۷ گروه تورم مثبت، ۲ گروه غذایی تورم منفی بوده و تغییرات قیمتی ماهانه ۲ گروه نیز بدون تغییر بوده است.

 از میان ۷ گروهی که تورم مثبت داشته‌اند، بیشترین افزایش قیمت به گروه «تخم مرغ» اختصاص داشت که تورمی ۵/ ۲۰ درصدی را ثبت کرده است. بر همین اساس متوسط قیمت گروه‌های «سبزی‌های تازه»، «گوشت مرغ»، «گوشت قرمز»، «لبنیات»، «حبوب» و «چای» به ترتیب تورم ۶/ ۵ درصد، ۴/ ۱ درصد، ۲/ ۱ درصد، ۷/ ۰ درصد، ۵/ ۰ درصد و ۴/ ۰ درصد بوده‌اند. از سوی دیگر، قیمت دو گروه«قند و شکر» و «میوه‌های تازه» در یک ماه منتهی به ۵ آبان با کاهش قیمت رو‌به‌رو شده‌اند. به این ترتیب گروه قند و شکر تورم منفی ۷/ ۱ درصد و میوه‌های تازه تورم منفی ۲/ ۰ درصد را ثبت کرده‌اند.

علاوه براین، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تغییرات قیمتی ماهانه دو گروه برنج و روغن نباتی بدون تغییر بوده است.

تخم مرغ در صدر

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد غذایی نشان می‌دهد در یک‌سال منتهی به ۵ آبان ماه، متوسط قیمت ۱۰ گروه غذایی افزایش و تورم نقطه به نقطه تنها یک گروه غذایی کاهش یافته است. براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه ۴ گروه«تخم مرغ»، «سبزی‌های تازه»، «میوه‌های تازه» و «چای» بیش از ۲۰ درصد بوده است. در میان این گروه‌ها با تورم مثبت، گروه تخم مرغ با ۹/ ۳۹ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را ثبت کرده است. پس از آن گروه سبزی‌های تازه افزایش قیمتی ۱/ ۳۱ درصد، گروه میوه‌های تازه تورم ۳/ ۲۱ درصد و گروه چای تورم ۲۱ درصد را ثبت کرده است.  از سوی دیگر در بازه مذکور، گروه قند و شکر تورم نقطه به نقطه منفی ۴/ ۱۳ درصدی داشته است.

 

06-01