اسکندر زند در همایش ملی جلبک و گیاهان آبی گفت: «دام‌های نیکروی مانند زنبور و کرم‌ابریشم و انواع حشرات که قابل پرورش هستند را می‌توان برای تغذیه دام،‌ طیور و انسانی استفاده کرد به‌طوری که حتی مصرف ملخ نیز حرام نیست و می‌توان از آن استفاده کرد.» زند تصریح کرد: «کشت جلبک‌ها آینده درخشانی دارد و در بخش‌های مختلفی مانند صنایع روغن، آرایشی و بهداشتی، سوخت و تغذیه مورد استفاده قرار گرفته و کاربردهای فراوانی دارد.»