عنوان این قطعنامه «پیگیری اجرای تعهدات پذیرفته شده در کنفرانس‌های بازنگری دولت‌های عضو ان‌پی‌تی در سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی» است که پیش‌نویس آن توسط هیات ایران به کمیته خلع‌سلاح و امنیت بین‌المللی سازمان ملل ارائه شد. این قطعنامه با وجود مخالفت آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و چند هم‌پیمان عمدتا غربی آمریکا، با آرای مثبت اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تصویب شد. قرار است این قطعنامه حدود یک ماه دیگر به صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه و در آنجا به‌صورت نهایی به تصویب برسد.