او با بیان اینکه به‌دلیل گودبرداری بی‌قاعده‌ای که در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده بود این ساختمان ترک برداشته و احتمال ریزش این ساختمان بسیار جدی است، گفت: ما برای اینکه این مساله را حل کنیم، دیدیم که باید از یک دستگاه ساختمان بگیریم چون اینها به حدود ۵ تا ۶ هزار متر ساختمان نیاز داشتند، در این راستا سال گذشته در نامه‌ای از شهرداری تهران درخواست کردیم تا ساختمانی در اختیار ما قرار دهد که پس از مدتی اعلام کردند که چنین ساختمانی نداریم.به گزارش «ایرنا» او افزود: با ایجاد این شرایط مجبور شدیم ساختمان مجلس قدیم را تعمیر کنیم تا مرکز به آنجا نقل مکان کند.

ساختمان مجلس قدیم را تعمیر کردیم تا راه‌حلی پیدا کنیم که در این زمینه مبالغی نیز هزینه شد و طی سه ماه این ساختمان برای نقل مکان مرکز آماده شد.او گفت: زمانی که مرکز پژوهش‌ها قرار بود به ساختمان قدیم مجلس نقل مکان کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که شکل جدیدی پیدا کرده بود طی تقاضایی از مقام معظم رهبری درخواست کردند که ساختمان مجلس قدیم را به آنان بدهند، بنده نیز خدمت رهبری نامه نوشتم و اعلام کردم برای جایابی برای مرکز پژوهش‌ها مکانی نداریم  بنابراین نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.لاریجانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در نامه‌ای جواب دادند که این تغییرات انجام شود و مجمع تشخیص مصلحت از ساختمان قدیم مجلس استفاده کند و ما ساختمانی را در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار می‌دهیم.او افزود: ما هم گشتیم و ساختمانی که سیستم اداری خوبی داشته باشد را پیدا کردیم و خدمت رهبری نامه نوشتم و اعلام کردم که ساختمان مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت را در اختیار مجلس قرار دهند تا به آنجا نقل مکان کنند و مشکل آنها نیز حل شود و ما نیز ساختمان مجلس قدیم را در اختیار آنان قرار دهیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری دستور دادند که مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار مجلس قرار گیرد که در این بین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث‌هایی داشت و اعلام کرد که در این بابت مشکلاتی داریم و نمی‌توانیم ساختمان را به مجلس بدهیم و این باعث شد کار قدری طول بکشد.لاریجانی ادامه داد: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی پیشنهاد داد که ساختمان مجلس قدیم در اختیار مجلس باشد و ما نیز اعلام کردیم مشکلی نداریم و اعلام کردیم که ما پیشنهاددهنده نبودیم ولی چون رهبری دستور فرمودند، همه باید اطاعت کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت قرار بر این شد که ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در نیاوران است در اختیار ما قرار دهند و تاکنون چهار تا پنج طبقه را در اختیار ما قرار دادند و مرکز پژوهش‌ها در حال انتقال است، البته این کار قدری طول می‌کشد.