دانشگاه‌های آزاد کرج، صنعتی شریف رتبه‌های دوم و سوم ایران و همچنین دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، پزشکی تهران، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، پزشکی شهید بهشتی، پزشکی شیراز و نوشیروانی بابل نیز از دیگر دانشگاه‌های برتر کشور هستند که توانسته‌اند در فهرست ۱۲۵۰ دانشگاه برتر دنیا جا گیرند و این در حالی است که در سال گذشته تعداد دانشگاه‌های کشور در فهرست یو.اس.نیوز ۱۱ دانشگاه بوده است.سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اولین سالی است که در فهرست جهانی رتبه‌بندی یواس نیوز حضور یافته‌اند.