البته هر دو موضوع پاسخ روشنی دارد که لازم است مقامات ایالات‌متحده به آن توجه کنند. رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: توان موشکی ایران برای دفاع است و قطعا در مورد آن برجام ۲ و۳ و هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهیم داشت. آملی لاریجانی با اشاره به حضور ایران در منطقه نیز گفت: حضور ایران در منطقه به زور سرنیزه نبوده است بلکه در قلوب مردم جای دارد. علاوه‌بر این، حضور ایران در سوریه و عراق با دعوت رسمی دولت‌های قانونی این کشورها بوده است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روش و مسیر کار دستگاه قضایی، با بیان اینکه در سال‌ها و ماه‌های اخیر هجمه‌های عجیبی را علیه دستگاه قضایی می‌بینیم، گفت: قوه‌قضائیه به سراغ هر کس که اتهامی متوجه اوست می‌رود، متهم به برخورد سیاسی می‌شود و امروز نیز متاسفانه فضای مجازی ابزاری برای این هجمه‌ها و فضاسازی علیه قوه‌قضائیه شده است. اگر قرار باشد دستگاه قضایی به سراغ هر کس رفت متهم به سیاسی کاری شود باید قوه‌قضائیه را تعطیل کنیم.

او با بیان اینکه این اقدامات و فضاسازی‌ها نیز به یک گروه و خط سیاسی اختصاص ندارد، خطاب به تخریبگران دستگاه قضایی گفت: کسانی که خارج از کشور اقدام به این کار می‌کنند قطعا اجیر شده‌اند و با اتصال به سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه بابت این هجمه‌ها پول دریافت می‌کنند. آملی لاریجانی افزود: اما کسانی که داخل کشور دست به تخریب قوه‌قضائیه می‌زنند این توصیه مشفقانه را فراموش نکنند که اقدام آنها در امتداد کار تخریبگران خارجی است و تخریب رکنی از ارکان نظام جمهوری اسلامی به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود، چه قصد این کار را داشته باشند و چه قصد نداشته باشند. دستگاه قضایی نیز باید بصیر باشد و اگر کسانی در مقام رسیدگی به پرونده‌شان اقدام به افترا و تخریب می‌کنند و با استفاده نابجا از فضای مجازی علیه قوه‌قضائیه انواع تهمت‌ها را روا می‌دارند، مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند تا این بساط جمع شود.