به گزارش نامه‌نیوز، تهران، اصفهان، خراسان، فارس و کرمان، پنج استانی هستند که با جای دادن به ترتیب ۴۹، ۳۴، ۱۵، ۱۳ و ۱۱ چهره از فرزندان استانشان در یکی از چند جایگاه وزارت، معاون اولی، ریاست سه قوه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، به‌عنوان سیاسی‌ترین استان‌های کشور شناخته می‌شوند. در همین راستا نیز می‌توان شهر سمنان را به‌دلیل محل تولد احمدی‌نژاد و روحانی، استان ریاست‌جمهوری خیز نامگذاری کرد.