نامه اعتراضی اخیر ایران به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دهمین نامه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای اجرای برجام تا کنون ارسال کرده و در کمیسیون مشترک برجام ثبت شده است. ظریف هفته گذشته یک روز پس از سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره سیاست‌ها در قبال ایران و برجام اعلام کرد:« ظرف یکی دو روز آینده نامه‌ای را درمورد صحبت‌های اخیر ترامپ خواهیم نوشت و در این نامه به موارد نقض مواد ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام اشاره خواهد شد.»