خوشرو در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» درخصوص این موضوع که چقدر می‌توان به اروپا اطمینان داشت، توضیح داد: «در نظام بین‌الملل و روابط بین‌الملل، مناسبات کشورها نه براساس اعتماد بلکه براساس منافع مشترک تعریف می‌شود. اروپا و هیچ کشور دیگری دلسوزتر از خود ما به منافع‌مان نیست. اروپا و دیگران حتما دنبال منافع خود هستند. همه بازیگران بین‌المللی دنبال منافع خود هستند اما واقعیت آن است که منافع اروپا در حفظ برجام است. حمایت آنها از برجام نه لزوما برای خوشامد ایران بلکه به‌خاطر درکی است که از منافع برجام برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارند. اینجا است که منافع ایران، اروپا، روسیه، چین و... به هم گره خورده است اما دولت ترامپ به تنهایی مسیر انزوا و تک‌روی را انتخاب کرده است.» این مقام ایرانی درباره مواضع دولت ترامپ در قبال ایران و برجام نیز گفت: «دولتمردان آمریکایی به‌خوبی می‌دانند که برجام قابل مذاکره مجدد یا مشروط‌سازی یکجانبه نیست. سیاست اعلامی آمریکا در قبال برجام از یک‌سو متاثر از رقابت‌های داخلی آمریکا است و از سوی دیگر، این اقدامات به‌دنبال سرپوش گذاردن بر کاستی‌ها و بدعهدی‌ها در اجرای تعهدات‌شان در چارچوب توافق هسته‌ای است.»

او افزود: «کسی که مدام از پاره کردن برجام سخن می‌گفت اکنون سرنوشت آن را به کنگره واگذار کرده است. عمده نخبگان و سیاستمداران آمریکا و اروپا حامی برجام هستند و او را تحت فشار قرار دادند و حتی در کابینه‌اش کمتر کسی حامی کنار گذاشته شدن برجام است.» خوشرو درباره ارجاع سرنوشت برجام در آمریکا به کنگره نیز تاکید کرد: «کنگره آمریکا بیش از همیشه دچار سردرگمی و اختلافات حزبی و جناحی است. تعدادی بر تداوم برجام تاکید می‌کنند و تعداد دیگری از تعمیر و بازسازی برجام سخن می‌گویند و تعدادی در پی وارد کردن عناصر غیربرجامی در این تفاهم هستند. تا آنجا که به ایران مربوط است هیچ تغییری در برجام نه از سوی گنگره و نه از سوی دولت آمریکا پذیرفته نیست. آمریکا متعهد شده است که با حسن‌نیت و بدون کارشکنی به اجرای درست برجام اهتمام ورزد و طرح هرگونه پیشنهادی برای مذاکره مجدد یا افزودن شرایط جدید چیزی جز عهدشکنی و قلدری و نقض یکجانبه قطعنامه شورای امنیت نیست.»