در پی انتشار تقطیع‌شده سخنان جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام هماهنگ برخی رسانه‌ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام‌شده از سوی ایشان درباره میزان اشتغال ایجادشده در سال جاری نکات زیر برای آگاهی عموم ملت شریف ایران اعلام می‌شود:

١- به رغم فضاسازی غیرمنصفانه برخی از رسانه‌ها علیه آمارهای اعلام‌شده از سوی دکتر جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد درباره میزان اشتغال ایجادشده در سال جاری، تاکید می شود که آمارهای اعلام‌شده از سوی ایشان بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح اعلام آمارهای رسمی کشور بوده است و برای مزید آگاهی مردم شریف ایران عین اظهارات ایشان در این خصوص مجددا منتشر می‌شود: «سال گذشته بالای ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد. امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار ۷۰۳ هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز- در جلسه اقتصاد مقاومتی-گزارش داده شد، ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش‌های رسمی کشور است. »

٢- همان‌گونه که در متن سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری به وضوح دیده می‌شود، هدف ایشان از اعلام و مقایسه میزان اشتغال ایجادشده در بهار و تابستان سال جاری نسبت به بهار و تابستان سال گذشته، تبیین روند مثبت و رو به رشد ایجاد اشتغال در کشور بوده است. به بیان دیگر درحالی که تعداد کل اشتغال ایجاد‌شده در سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل بوده، اما در بهار سال جاری این رقم به ۷۰۳ هزار و در تابستان امسال به رقم ۷۹۵ هزار شغل رسیده است که بیانگر روند رو به افزایش ایجاد اشتغال در کشور است.

٣- انتشار گسترده ادعای نادرست ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری و انتساب غیرمنصفانه و البته ناشیانه آن به معاون اول رئیس‌جمهوری که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان تسلط بالایی بر مسائل و امور جاری کشور دارند؛ آن هم با تقطیع هدفمند و نتیجه‌گیری نادرست از سخنان ایشان که با هدف زیر سوال بردن و ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به عملکرد مثبت و غیر قابل انکار دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد، شیوه و روشی ناپسند است که مخالفان دولت از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید بارها به آن متوسل شده و هربار نیز با پاسخ منفی ملت آگاه ایران روبه‌رو شده‌اند.

٤- همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری بارها تاکید کرده‌اند، اقتصاد کشور در ریل صحیح خود قرار گرفته و نمونه بارز آن ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال است که کار بزرگی به حساب می آید و به فضل الهی این روند مثبت و رو به تزاید همچون گذشته با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و این دست سیاه نمایی‌ها کمترین تاثیری بر عزم و اراده دولت در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار ایران نخواهد داشت.