عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت خارجی وزارت اقتصادی عملکرد قابل دفاعی نداشته است، ادامه داد: باید بررسی شود که آنها به جز مذاکره و صحبت آیا کار دیگری انجام داده‌اند تا بتوانیم از صندوق بین‌المللی پول، وامی دریافت کنیم؟

درخصوص صحبت‌های این نماینده سه نکته وجود دارد. نکته نخست این است که دلیل اینکه تاکنون وامی از صندوق بین‌المللی پول، دریافت نشده این است که درخواستی از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام نداشته یا حداقل این موضوع در سطح رسانه‌ها مطرح نشده است. نکته دوم این موضوع است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونتی با نام معاونت خارجی وجود ندارد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی، وظیفه رصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر عهده دارد. نکته سوم این است که در آخرین گفت‌وگو، لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول با یکی از خبرنگاران ایرانی، صراحتا عنوان کرد که هیچ تغییری در سیاست صندوق در زمینه اعطای وام به ایران در پی فشارهای اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا ایجاد نشده است. به گفته لاگارد، ما با ۱۸۹ کشور عضو کار می‌کنیم و تنها زمانی از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده حمایت می‌کنیم و وارد آن می‌شویم که کشوری درخواست کرده باشد. به این ترتیب از صحبت‌های لاگارد می‌توان استنباط کرد که درخواستی برای اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول وجود نداشته است.