نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، روز یکشنبه ۷ آبان‌ماه، در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی، تکلیف دو کرسی خالی کابینه دوازدهم را روشن می‌کنند. تکاپوی نمایندگان اما از دیروز آغاز شد؛ سه فراکسیون سیاسی پارلمان، جلسات خود را برای بررسی صلاحیت غلامی و اردکانیان آغاز کرده‌اند.

مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین اعلام کرد که چهارشنبه این هفته برنامه‌های دو وزیر پیشنهادی را در فراکسیون مستقلین بررسی می‌کنند. اصلاح‌طلبان مجلس در فراکسیون امید هم دیروز دست به کار شدند و کمیته بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی علوم و نیرو را تشکیل دادنددر این میان اما هنوز صدای واحد از هرکدام از فراکسیون‌های امید (اصلاح‌طلبان)، مستقلین و نمایندگان ولایی (اصولگرایان) شنیده نمی‌شود. در هر کدام از این فراکسیون‌ها درباره هر دو وزیر پیشنهادی، موافقان و مخالفانی وجود دارد. البته فضای پارلمان در نخستین روز بررسی صلاحیت دو گزینه روحانی برای وزارت علوم و نیرو از وفاق بیشتر مجلسی‌ها بر سر تصدی اردکانیان بر وزارت نیرو در مقایسه با منصور غلامی برای وزارت علوم حکایت داشت. 

هرچند منصور غلامی به‌نظر بیش از اردکانیان با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو است اما نکته جالب آن است که وزیر پیشنهادی علوم هم در میان اصولگرایان و هم در میان اصلاح‌طلبان، موافقان و مخالفان جدی دارد.  از یکسو برخی اصولگرایان مجلس ازجمله برخی اعضا و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، در کنار حمایت از اردکانیان، حمایت خود را از غلامی نیز اعلام کرده‌اند. در این باره می‌توان به اظهارنظر توییتری حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اشاره کرد که در حمایت از گزینه‌های معرفی شده از سوی روحانی نوشت: «دولت در انتخاب وزرا، هر روز بهتر از دیروز عمل کرده است. غلامی و اردکانیان، اصلاح‌طلب، باتجربه و بدون حاشیه. باید منتظر ذره‌بین فراکسیون‌ها بود.» از سوی دیگر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، از اعضای فراکسیون مستقلین هم در جمع خبرنگاران بر این نکته تاکید کرد که نظر مجلس نسبت به وزیران پیشنهادی نیرو و علوم منفی نیست.

منصور غلامی در میان سایر نمایندگان این سه فراکسیون مخالفانی نیز دارد؛ مخالفانی که دلیل مخالفتشان در دو محور «اعتراضات دانشجویان به عملکرد او» و «نداشتن تجربه مدیریت در سطوح میانی و بالاتر» مطرح است.  الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران هم با دانشجویان مخالف غلامی هم‌صدا شد و در توییتر نوشت: «همان‌قدر که ازمعرفی اردکانیان برای وزارت نیرو خرسندم، از روند معرفی وزیری که نگرانی و دلخوری دانشجو را تشدید کرده، متاسفم.» با این همه نحوه دفاع هر دو وزیر پیشنهادی در کنار تلاش موافقان و مخالفان، تکلیف این رای اعتماد را روز یکشنبه آینده روشن می‌کند.