محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به حسن روحانی، ابتکارات و برنامه‌ریزی استاندار کرمان را در راستای اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی و پیشنهاد کرد تا این اقدامات به‌عنوان الگو به سایر استان‌های کشور معرفی شود. براساس این گزارش، رئیس‌جمهوری نیز این پیشنهاد را پذیرفت و در پی‌نوشتی دستور داد «هر اقدام مناسبی که در استان کرمان انجام شده به‌عنوان الگو به سایر استانداران جهت اجرا ابلاغ شود.»