مطهری در بخش دیگری از سخنانش گفت: آقای رئیسی را هم برای ریاست‌جمهوری چندان مناسب نمی‌دیدم. ضمن اینکه نظر من به تبع نظر شهید مطهری این است که روحانیون تا آنجا که ممکن است پست‌های اجرایی دولتی را اشغال نکنند مگر اضطرارا، یعنی در جایی که شخص غیر روحانی صالح برای آن وجود نداشته باشد.  مطهری در ادامه این گفت‌وگو در مورد پست پسرش گفت: درباره پسر من طوری گفتند که ایشان پست گرفته که گویی از شهردار جدید پست گرفته است! در‌حالی‌که این موضوع مربوط به دو سال پیش بود که او در شهرداری مشغول شده ضمن اینکه سابقه کار مناسب هم داشته و قبلا در وزارت راه بوده است، تحصیلاتش هم فوق‌لیسانس شهرسازی است. مدتی هم در شهرداری مشاور بوده و حدود دو سال پیش معاون عمرانی منطقه ۱۷ تهران شد که منطقه محرومی است و کار در آنجا سخت است. من هیچ دخالتی نداشتم. اگر کسی اعتراض دارد به من ربطی ندارد. او درمورد حصر نیز گفت: اگر بناست حصر ادامه پیدا کند، قوه‌قضائیه باید نظر دهد و اگر باید مجازات سنگین‌تری هم باشد قوه‌قضائیه باید تصمیم بگیرد.  وی درمورد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیز گفت: این کار را به صلاح نمی‌دانم و در واقع موجب کاهش نقش مردم در سرنوشت‌شان خواهد شد.