به گزارش «ایسنا» دبیر شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص عملکرد و همکاری کشورهای اروپایی با ایران بعد از برجام نیز توضیح داد: «ما با حفظ اصول و ارزش‌های خود هیچ‌گاه محدودیتی در توسعه روابط با اروپا نداشته‌ایم اما واقعیت این است که اروپا پس از برجام نتوانسته است انتظارات مردم ایران را برآورده کند و بیشتر اقدامات انجام شده از سوی کشورهای اروپایی جنبه نمایشی داشته است.» شمخانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای آن، آمریکا را در تروریستی خواندن سپاه پاسداران همراهی کنند ایران از برجام خارج خواهد شد یا خیر، گفت: «بعید می‌دانم چنین اقدامی انجام شود، اما اگر این اتفاق رخ دهد از نظر ما مفهومی غیر از بی‌صداقتی و رویکرد فرصت‌طلبانه برای اهداف نداشته و به‌طور قطع واکنش متناسب را نیز به دنبال خواهد داشت.»

شمخانی درباره سخنان ترامپ درباره ایران نیز گفت: «امروز برای افکار عمومی جهانی کاملا مشخص شده که ترامپ فرد دروغگویی است. دولت آمریکا ضمن آنکه به‌صورت مستمر علیه ایران از طریق تحریم و مسائل اقتصادی، علیه سوریه و عراق از طریق پرورش تروریسم، علیه مردم یمن از طریق بمباران، علیه مردم بحرین از طریق حمایت از دیکتاتورها در حال اقدام است ما را بدون ارائه هیچ سندی متهم به حمایت از تروریسم می‌کند.» وی ادامه داد: «ما هیچ وقت با مردم آمریکا دشمنی نداشتیم، دلیلی نداشته که با مردم آمریکا دشمنی داشته باشیم اما دولت آمریکا همواره با ملت ایران دشمنی کرده است. وقتی ترامپ می‌گوید «ملت تروریست ایران»، وقتی حق مردم ایران را در یک پهنه ۲۵۰۰ ساله تاریخی نادیده می‌گیرد و خلیج‌فارس را خلیج عربی می‌نامد، مردم ایران می‌فهمند که مورد هدف قرار گرفته‌اند. البته به‌طور طبیعی هم مردم ایران، آزادی‌خواهان جهان، روشنفکران اروپا و روشنفکران اروپا ترامپ را پس از سخنرانی اخیر با کلمات روشنی به استهزاء گرفته‌اند.»