به گزارش «ایرنا» سیدعلی اصغر حسینی وکیل حمید بقایی با بیان اینکه کیفرخواست ایرادات شکلی متعددی دارد، گفت: کیفرخواست برای اصلاح احتمالا به دادسرا برمی‌گردد. همچنین به گزارش «ایسنا» وکیل مدافع بقایی گفت: موارد اتهامی درباره ۳۰۰ میلیون اختلاس است و مسائل امنیتی در آن وجود نداشته و فقط مسائل اقتصادی است. به گزارش «ایرنا» حمید بقایی نیز بعد از نخستین جلسه دادگاه خود در جمع خبرنگاران، اتهاماتش را سیاسی دانست و گفت: جلسه بعدی دادگاه ٣٠ مهر برگزار می‌شود. وی درباره اینکه قرار بود احمدی‌نژاد برای روحیه دادن به شما در دادگاه حضور داشته باشد، اعلام کرد، اگر علی ساربان است می‌داند شترش را کجا بخواباند.