او نماینده اسبق حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، وی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷، سه دوره متوالی نمایندگی مردم شوشتر را در مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت و در افتتاح مجلس ششم رئیس سنی مجلس بود.