عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز در آیین تقدیر و معارفه استاندار کردستان، اعلام کرد: اگر قرار باشد تصمیماتی در خصوص مرزهای جغرافیایی انجام شود، ایران مام کردستان است و به هیچ وجه حاضر نیستیم مرزهای جغرافیایی که سندی ملی است، دچار اغتشاش شود و معتقدیم همه مردم ایران با هر نژاد، زبان و مذهبی باید در همین مرزها در برابر قانون اساسی برابر باشند. او ادامه داد: اجازه نخواهیم داد اغیار و به‌ویژه کسانی که دل در گرو نابودی اسلام و ایران دارند، بتوانند به هدف خود دست پیدا کنند. استان‌های مرزی کشور دژ مستحکم و نفوذناپذیری است که مردم این خطه هم سربازان این دژ هستند.