محمد محمودی شاه‌نشین تاکید کرد که پس از تصویب، لایحه بازنگری در تعداد نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود. محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه ملاک قرار دادن جمعیت گامی موثر در ایجاد عدالت نسبی است، متذکر شد: کمتر از ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان فعلی مجلس اضافه می‌شود. او این تعداد را حدود ۳۴ نماینده اعلام کرد.