در واقع، ترامپ برجام را هم به همان اندازه ضداسرائیلی می‌داند که یونسکو را. او تلاش دارد شکست لابی اسرائیل را به مثابه شرم و شکست آمریکا بازنمایی کند. وی ادامه داد: خصومت آمریکا با یونسکو و برجام، نشان‌دهنده عدم‌صداقت ترامپ در شعار «اول آمریکا» و دلیلی محکم بر تداوم سیاست «اول اسرائیل» در سیاست خارجی این کشور است.