او افزود: تعدادی شکایت مبنی بر این‌که پرداخت‌‌های فعلی به سپرده‌گذاران کامل نیست وجود دارد. قرار است این موضوع را نیز در جلساتی بررسی کنیم، بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه روند بانک‌ها به شکلی است که کل منابع کشور باید در آنها مدیریت شود، اظهار کرد: باید راه درست، علمی و کارشناسی برای سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد.