این موارد در حال حاضر در حد اتهام است و باید براساس رویه دادگاه مورد بررسی قضایی قرار گرفته و به اثبات برسند. وی گفت: بدیهی است که خانم زاغری در دفاع از خود در برابر این اتهامات کاملا مانند گذشته از حقوق قانونی مانند دسترسی به وکیل برخوردار است و تمامی رویه‌های معمول قانونی از جمله بررسی کافی برای صدور حکم و در صورت صدور حکم، امکان اعمال تجدیدنظر وجود خواهد داشت. این مقام آگاه اظهار کرد: لازم به تاکید است که ادعاهای مطرح‌شده درباره طولانی بودن دوره مجازات، صرفا حدس و گمان آقای رتکلیف بوده و منطبق با اتهامات خانم زاغری نیست. وی مجددا تاکید کرد که شرایط خانم زاغری در تهران در زندان هیچ تغییری نیافته و ایشان کماکان می‌توانند در هفته دو روز با خانواده خود از جمله فرزندش ملاقات داشته باشد و به‌تمامی تسهیلات لازم ازجمله امکانات درمانی دسترسی دارد.