در این بین خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرده است که اولین نیم‌شاسی‌بلند شهری این شرکت می‌تواند گزینه مناسبی برای زنان سعودی باشد، چرا که نیمی از کارشناسان دخیل در طراحی و ساخت آن زن بوده‌اند. در همین راستا این شرکت اعلام کرده است که به ۷ زن نخست سعودی که با گواهینامه به نمایندگی‌های این شرکت در عربستان مراجعه کنند، ۷ خودروی رنو کپچر جایزه می‌دهد. دستور پادشاه عربستان در راستای آزاد شدن رانندگی بانوان به افزایش شدید تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی بانوان در این کشور نیز منجر شده است. در پی این فرمان به سازمان‌ها و دولت عربستان ۳۰ روز مهلت داده شده است تا سیاست‌ها و برنامه‌های خود در راستای فراهم کردن زمینه رانندگی زنان را شکل دهند.