محمدجعفر منتظری در حاشیه ششمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی در جمع خبرنگاران افزود: از بیان جزئیات این پرونده معذوریم چرا پرونده وی ظرف یک هفته اخیر تشکیل شده است و باید این پرونده به مرحله‌ای برسد که قابل‌بیان برای مردم باشد. به گفته وی، مهدی جهانگیری اکنون در بازداشت است و تحقیقات مقدماتی از وی ادامه دارد.

به‌زودی تکلیف تلگرام را روشن می‌کنیم

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، منتظری درباره آمدنیوز و اینکه گفته شده از این کانال تاکنون شکایتی در کمیته تعیین مصادیق مطرح نشده، گفت: این کانال از تلگرام استفاده می‌کند و به‌زودی تکلیف تلگرام را روشن می‌کنیم.

قوه‌قضائیه براساس اسناد برخورد می‌کند

همچنین به گزارش «ایسنا» دادستان کل کشور در همایش سراسری پلیس پیشگیری ناجا و موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت: وقتی قوه‌قضائیه با معاون رئیس‌جمهور سابق و نزدیکان رئیس‌جمهور سابق و همچنین با نزدیکان دولت فعلی برخورد می‌کند، می‌گویند سیاسی برخورد کرده است. جالب است که قوه‌قضائیه با همه اشخاص و مقامات که برخورد می‌کند، انگ سیاسی به این دستگاه می‌زنند. وی افزود: اگر چنانچه بخواهیم همه جزئیات پرونده را بیان کنیم تنها شنونده اسناد مردم نیستند؛ بلکه دشمنان هم دسترسی پیدا می‌کنند. این چنین نیست و قوه‌قضائیه سیاسی برخورد نمی‌کند. اسناد موجود است. آقایان تریبون به‌دست می‌آورند و انگ سیاسی می‌زنند، ولی بدانند که قوه‌قضائیه براساس اسناد برخورد می‌کند.