مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار را برای تابستان منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۷/ ۱۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران بر جمعیت فعال به‌دست می‌آید. جمعیت فعال نیز مجموعه‌ای از افراد جامعه را در برمی‌گیرد که جویای کار هستند. در واقع تمامی افراد بالای ۱۰ سال جزو جمعیت فعال نیستند و نرخ بیکاری بر اساس دسته‌ای از جمعیت که جویای کار هستند، محاسبه می‌شود. نرخ مشارکت نیز از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت بالای ۱۰ سال به‌دست می‌آید. به نوعی هر چه نرخ مشارکت نیروی کار بیشتر باشد، استعداد نرخ بیکاری بالاتر نیز وجود دارد؛ چرا که جمعیت بیشتری متقاضی کار شده‌اند و اگر بازار کار آمادگی مواجهه با جمعیت فعال بالا را نداشته باشد، خروجی‌اش افزایش نرخ بیکاری است. در تابستان ۹۶، نرخ مشارکت به بالاترین حد سال جاری رسیده اما نرخ بیکاری افزایش نیافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت فصل گذشته ۴۱ درصد بوده و در سقف قرار داشته است؛ با این وجود نرخ بیکاری به مینیمم سال جاری یعنی ۷/ ۱۱ درصد رسیده است.

اگر بازه بررسی را گسترده‌تر کنیم، عدد نرخ مشارکت جلب توجه بیشتری خواهد کرد. چرا که از تابستان ۱۰ سال قبل به این سو، نرخ مشارکت هیچ‌گاه به سطح ۴۱ درصد نرسیده است. تابستان ۸۶ بود که نرخ مشارکت در سطح ۴۱ درصد قرار داشت. با توجه به افزایش جمعیت طی این دهه، نرخ مشارکت فعلی زنگ‌خطر ورود سیل عظیم به بازار کار را به صدا درمی‌آورد؛ همان‌طور که پیش‌تر اقتصاددانان نیز از این سیل خبر داده بودند.

اگر وسعت دید بررسی را به بازه یک ساله محدود کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ مشارکت و نرخ بیکاری روند مناسبی را طی کرده‌اند. در تابستان سال گذشته نرخ مشارکت ۴/ ۴۰ درصد بود که در تابستان امسال ۶/ ۰ درصد افزایش یافت. اما افزایش ورودی به بازار کار موجب نشد نرخ بیکاری بالا رود. نرخ بیکاری در تابستان ۹۵، معادل ۷/ ۱۲ درصد، یعنی یک درصد بیشتر از نرخ بیکاری تابستان امسال بود. می‌توان گفت بازار کار در بین این دو فصل توانست در مقابل ورودی بیشتر نیروی کار تاب آورد و آنها را در خود جای دهد. چرا که اگر ورودی‌های جدید کاملا پس زده می‌شدند، نرخ بیکاری باید به جای کاهش یک درصدی، رشد می‌کرد. آخرین بار این اتفاق در تابستان ۹۲ افتاده بود. در واقع طی این مدت، همواره اگر نرخ مشارکت فصلی نسبت به فصل مشابه سال قبلش بیشتر شده، نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است.

روی کاغذ زمانی که نرخ مشارکت در فصلی نسبت به فصل قبل افزایش می‌یابد، اگر بازار کار آمادگی قبول ورودی‌های جدید را نداشته باشد، نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. در تابستان امسال به‌رغم اینکه نرخ مشارکت در قیاس با بهار افزایش یافت اما نرخ بیکاری کاهشی شد. نرخ مشارکت در تابستان نسبت به بهار ۴/ ۰ درصد افزایش یافت. اما با وجود این افزایش، نرخ بیکاری ۹/ ۰ درصد نزول کرد. می‌توان این برداشت را کرد که گروه شاغل در یارگیری بین ورودی‌های جدید بازار کار، دست بالاتری نسبت به گروه‌ بیکار داشته است.

برای رصد روند بیکاری جوانان، مرکز آمار داده‌های گروه سنی ۲۹ - ۱۵ ساله را ارائه داده است. این آمار نشان می‌دهد ۴/ ۲۴ درصد از جمعیت فعال ۲۹- ۱۵ ساله در تابستان بیکار بوده‌اند. روند شاخص بیکاری جوانان نیز مانند شاخص کل، در جهت بهبود حرکت کرده است. نرخ بیکاری جوانان هم نسبت به بهار سال جاری و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر شده است. نرخ بیکاری این گروه سنی در بهار ۸/ ۲۸ درصد بوده که ۴ درصد از تابستان بیشتر بوده است. در تابستان ۹۵ نیز ۳۰ درصد از جمعیت فعال جوان، بیکار بوده‌اند.