همچنین در این نشست «افزایش نقش بخش خصوصی» و «بها دادن به مطالبات» و «رفع موانع از مسیر فعالیت» آنها که به‌صورت یکپارچه از سمت روسای تشکل‌های این بخش مطرح شد با حمایت مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس مواجه شد. وی تاکید کرد: «مشکل کنونی، بزرگ بودن دولت است؛ در این شرایط و باتوجه به تفکر آزادسازی اقتصادی تنها چاره عبور به سمت بخش خصوصی و اعطای اختیار عمل به این بخش است و این امر تنها با تعریف جایگاه بخش خصوصی در مناسبات وزارتخانه‌ای همچون وزارت گردشگری، به‌صورت حقوقی و در متن قانون، ممکن خواهد بود.»

همچنین پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن تاکید بر اینکه تغییرات پی‌درپی در ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضربه مهلکی به توسعه گردشگری وارد کرده است، خاطرنشان کرد: «اکنون گردشگری توسط معاون رئیس‌جمهور مدیریت می‌شود و نه وزیر؛ چنین امری موجب می‌شود به‌رغم مشکلات بسیاری که در این حوزه وجود دارد، اگر مجلس بخواهد ایرادی به عملکرد این سازمان وارد کند، نهایتا مجبور به‌طرح سوال از رئیس‌جمهور شود که امری نامرسوم در مناسبات سیاسی ایران است و جایگاه رئیس قوه مجریه را خدشه‌دار می‌کند؛ حال آنکه با تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه و قرار گرفتن وزیر در رأس امور این نهاد هم امکان تغییرات پی‌درپی را از بین می‌برد و هم با تعامل و طرح سوال از وزیر که مساله‌ای عادی است، پیگیری مطالبات به‌مراتب ساده‌تر خواهد شد.»

همچنین سلمان خدادادی، دیگر نماینده مجلس حاضر در این نشست ضمن اشاره به این نکته که صرف تبدیل سازمان به وزارتخانه منجر به حل مشکلات گردشگری نخواهد شد، تصریح کرد: «بنا نیست که با این طرح به بزرگ شدن دولت دامن بزنیم و مجلس در موارد بسیاری در مقابل این اقدام می‌ایستد. از جمله دوفوریت اخیری که دولت برای تفکیک ۳ وزارتخانه خود مطرح کرد و با مخالفت مجلس مواجه شد. با این حال گردشگری ایران نیازمند یک انقلاب است و این طرح می‌تواند در راستای ایجاد انسجام در مدیریت گردشگری کشور شروعی برای این حرکت باشد.»