منصوری ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد شغل حدود ۵۰۰ هزار شغل است؛ ولی تا ۹۵۰ هزار شغل با کسری مواجه هستیم که با اجرای طرح اشتغال فراگیر آن را جبران خواهیم کرد. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در قالب طرح اشتغال فراگیر از طریق بخش‌هایی همچون خدمات، گردشگری، ICT و IT و با گسترش رسته‌ شغل‌های پرکشش، نیاز بازار کار برطرف خواهد شد. وی افزود: از یک طرف در سمت تقاضای بازار کار در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی اولویت‌ها مشخص شده است و از طرف دیگر در سمت عرضه بازار کار، طرح‌هایی مثل مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد را خواهیم داشت که در کوتاه‌مدت انجام می‌شود. منصوری با اشاره به ۶۵۰ هزار شغل ایجادشده در سال گذشته اظهار کرد: این میزان اشتغال حاصل رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و ظرفیت اقتصادی همیشه یک عددی اشتغال ایجاد می‌کند و مجموعه طرح‌های ما نیز به دنبال ایجاد ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در پایان افزود: اگر طبق پیش‌بینی‌ها ۵۰۰ هزار شغل در جریان اقتصاد کشور ایجاد شود، فاصله بین این ۵۰۰ هزار شغل تا ۹۵۰ هزار شغلی که در برنامه هدف‌گذاری شده باید طرح جدیدی ارائه شود که اعتقاد داریم طرح اشتغال فراگیر به کمک خواهد آمد.