صداوسیما: معاون آموزشی وزارت علوم از ورود بیش از ۷۲۷ هزار دانشجوی جدید به دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ خبر داد و گفت: «تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.» دکتر مجتبی شریعتی ادامه داد: «۳۷۸ هزار دانشجو در دوره کارشناسی، ۳۲۵ هزار در دوره کارشناسی ارشد و ۲۴ هزار و ۴۰۰ دانشجو نیز در دوره دکترا در دانشگاه‌های کشور برای سال جاری پذیرفته شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانی در تعداد دانشجویان دوره کارشناسی وجود ندارد، اما دانشجویان در دوره ارشد ۱۰ درصد کاهش یافته است، اما در دوره دکترا نیز شاهد کاهش درصد کمی از دانشجویان بودیم.»